DSS Honda Civic EG/EK H-Series Basic Axle Level 0 (Hasport EGH2/EGH3 & EKH2/EKH3 mounts only) -Left

DSS Honda Civic EG/EK H-Series Basic Axle Level 0 (Hasport EGH2/EGH3 & EKH2/EKH3 mounts only) -Left

This Part Fits:

Year Make Model Submodel
1992-2000 Honda Civic CX
1992-2000 Honda Civic DX
1992-2000 Honda Civic EX
1998-2000 Honda Civic GX
1996-2000 Honda Civic HX
1992-2000 Honda Civic LX
1992-1995,1999-2000 Honda Civic Si
1999 Honda Civic Value Package
1992-1995 Honda Civic VX