Eibach 61-74 Chevy C-10 V8 2WD Rear Pro-Truck Shock

Eibach 61-74 Chevy C-10 V8 2WD Rear Pro-Truck Shock

This Part Fits:

Year Make Model Submodel
1961-1974 Chevrolet C10 Pickup Base