GReddy 92-95 Honda Civic EG Hatchback Pandem Rocket Bunny Side Skirts

GReddy 92-95 Honda Civic EG Hatchback Pandem Rocket Bunny Side Skirts

This Part Fits:

Year Make Model Submodel
1992-1995 Honda Civic CX
1992-1995 Honda Civic DX
1992-1995 Honda Civic EX
1992-1995 Honda Civic LX
1992-1995 Honda Civic Si
1992-1995 Honda Civic VX