GReddy Pandem 92-98 Honda Civic Hatchback (EG) Rocket Bunny Full Wide-Body Aero Kit V1.5

GReddy Pandem 92-98 Honda Civic Hatchback (EG) Rocket Bunny Full Wide-Body Aero Kit V1.5

This Part Fits:

Year Make Model Submodel
1992-1995 Honda Civic CX
1992-1995 Honda Civic DX
1992-1995 Honda Civic EX
1992-1995 Honda Civic LX
1992-1995 Honda Civic Si
1992-1995 Honda Civic VX