GReddy X RevHard 12-15 Honda Civic EX/LX (Manual Trans Only) Tuner Turbo Kit

GReddy X RevHard 12-15 Honda Civic EX/LX (Manual Trans Only) Tuner Turbo Kit

This Part Fits:

Year Make Model Submodel
2012-2015 Honda Civic EX
2012-2015 Honda Civic LX