Seibon 16-20 Honda Civic 4DR Sedan TT-Style Fiberglass Side Skirts

Seibon 2016-2020 Honda Civic 4DR Sedan TT-Style Fiberglass Side Skirts

This Part Fits:

Year Make Model Submodel
2016-2019 Honda Civic EX
2016-2019 Honda Civic EX-L
2016-2018 Honda Civic EX-T
2016-2019 Honda Civic LX
2016-2018 Honda Civic LX-P
2017-2019 Honda Civic Si
2017-2019 Honda Civic Sport
2018-2019 Honda Civic Sport Touring
2016-2019 Honda Civic Touring
2017-2019 Honda Civic Type R